Głównej zawartości

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczania comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia każdego miesiąca w kwocie wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Obowiązujące stawki opłaty, za odbiór odpadów, określa Uchwała NR XXXIX/257/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017 roku i wynoszą:
-       7,00 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (segregowane),
-      14,00 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane).

Wpłaty mogą być dokonywane:
-      na podany indywidualny rachunek bankowy (przelew internetowy, wpłata w banku, wpłata na poczcie). Wpłacając opłatę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, nie ponosi się dodatkowej opłaty prowizyjnej.

 

0
0
0
s2smodern