Głównej zawartości

Szanowni Państwo,

trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dydnia na lata 2016-2025. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Dydnia i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dydnia na lata 2016-2025.
Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do biura GOPS w UG w Dydni, pokój nr 9 do dnia 30.10.2015r.
Kontakt w sprawie ankiety: Teresa  Szelest pok. nr 9, tel.13 43 08136

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Jerzy F. Adamski

Wójt Gminy Dydnia

Ankieta

0
0
0
s2smodern