Głównej zawartości

kanalizacja

W związku z prośbami mieszkańców dot. wydłużenia terminu zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, informuję, iż ostateczny termin zgłaszania zbiorników  i oczyszczalni przydomowych do ewidencji upływa 15.09.2019r. 

W przypadku nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej i a ich właściciele nie złożą do 15 września br. zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób odprowadzania ścieków będzie ustalony w trakcie kontroli pracowników Urzędu Gminy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Gmina Dydnia zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.
Druk zgłoszenia jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, jak również na stronie internetowej www.gminadydnia.pl (zakładka Ewidencja zbiorników bezodpływowych) oraz u Sołtysów.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni lub przekazać Sołtysowi,  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

0
0
0
s2sdefault