Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca lutego 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się    o pomoc w formie żywności w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w dniach od 12.02 do 16.02. 2018 r. celem otrzymania skierowania.
Wydanie przez GOPS skierowania wiąże się z przedstawieniem zaświadczeń      o dochodach netto za m-c styczeń  2018r.Termin dystrybucji żywności zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, a także na tablicach informacyjnych poszczególnych miejscowości.

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?.
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
• 1 268zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1 028zł. w przypadku osoby w rodzinie
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
•  Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
• Organizacje partnerskie(wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń)



0
0
0
s2smodern