Głównej zawartości

Ogłoszenia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niebocko, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

0
0
0
s2sdefault

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Jabłonka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

0
0
0
s2sdefault

loga

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia, terenu położonego w granicach administracyjnych Gminy Dydnia oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

0
0
0
s2sdefault

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego KRUSZ-BET Sp. z o.o. w Obarzymie

 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "KRUSZ-BET"

0
0
0
s2sdefault