Głównej zawartości

Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu większe dowody wytrzymałości złoży, ten w najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi utrzymać to co zyskał, albo odrobić to co stracił.
Józef Piłsudski

Społeczność Gminy Dydnia, jak co roku uczciła rocznicę odzyskania niepodległości poprzez udział w uroczystości patriotyczno-religijnej zorganizowanej przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Dydni i władze samorządowe Gminy Dydni. Część artystyczną przygotowała młodzież Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dydni pod opieką nauczycieli Pani Matyldy Myćki  i Pana Zbigniewa Kowalczyka oraz dzieci i młodzież Szkoły Muzycznej w Dydni pod opieką Pani Dyrektor Elżbiety Przystasz. Okolicznościowe spotkanie uświetniła także nasza orkiestra dęta pod batutą Pana Zygmunta Podulki.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1500 Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. Prałata Adama Drewniaka. Po mszy świętej młodzież przedstawiła część artystyczną poświęconą 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Wiersze okolicznościowe recytowały Kamila Czerkies oraz Kamila Dmitrzak z klasy IIa gimnazjum a rys historyczny Dnia Niepodległości przedstawiły Kinga Węgrzyńska i Natalia Śnieżek z klasy IIb oraz Weronika Organ z klasy IIa gimnazjum. Uczniowie Szkoły Muzycznej pod kierunkiem P. Dyrektor E. Przystasz zaśpiewali:
Rotę
Marsz I Brygady
Rozkwitały pąki białych róż
Ojczyzna ma
Każdy utwór nagradzany był głośnymi brawami przez uczestników spotkania. Uroczystość w kościele zakończyła się koncertem naszej orkiestry, która brawurowo wykonała:
Rota,
Marsz I Brygady,
O mój rozmarynie,
Rozkwitały pąki białych róż
Piechota
Marsz Polonia
Hej Strzelcy
Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Poległych w Strajku Chłopskim w 1937 roku. Pochód otwierała orkiestra a tuż za nią poczty sztandarowe prowadzone przez Pana Romana Janowicza komendanta OSP Dydnia. Pod pomnikiem wartę honorową pełniły harcerki druhna Anna Ryń oraz druhna Natalia Rozmus z 1 Drużyny Starszoharcerskiej w Dydni, której opiekunami są phm. Marek Kupczakiewicz i phm. Witold Pocałuń.
Na koniec uroczystości poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz odśpiewano hymn Polski.

Zbigniew Kowalczyk

 

0
0
0
s2smodern