Głównej zawartości

W dniu 8 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dydni rozpoczęło się dwudniowe szkolenie w ramach Projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt dotyczył zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej.
Szkolenie prowadzili przedstawiciele Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dydnia. W pierwszym dniu szkolenia szczególną uwagę zwrócono na podmioty ekonomii społecznej w polskim systemie prawnym, typy prowadzonych przez nich działalności zarówno nieodpłatnej i odpłatnej oraz źródła ich finansowania. Przedstawiono zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W drugim dniu spotkania zaplanowano omówienie kwestii zakładania podmiotów ekonomii społecznej, w tym: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na statut i jego zmiany.
Ważną kwestię stanowić będą przedstawione możliwości pozyskiwania środków na działalność spółdzielni socjalnej z uwzględnieniem dotacji.
Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Dostarczyło praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej.

0
0
0
s2smodern