Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  17 maja 2018r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  •  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,
  •  zmiany Uchwały Nr XLV/321/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  •  zmiany Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2smodern