Głównej zawartości

Aktualności

Wniosek Gminy Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji wsi Krzywe i Wydrna znalazł się na 9 miejscu (zdobył 70 punktów) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

 

W sobotę 11 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Tryńczy odbył się VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Celem turnieju było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie pięknej dyscypliny jaką jest piłka nożna.