Głównej zawartości

Aktualności

Zakończone zostały prace związane z dokończeniem remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie, prace remontowe prowadzone były sukcesywnie od kilku lat, w chwili obecnej wykonano elewację wraz z dociepleniem zewnętrznym budynku. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska sportowego za domem ludowym od strony cieku wodnego.

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej w Niewistce mogą już się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pod nową wiatą przystankową zamontowaną przy drodze wojewódzkiej, która ochroni podróżujących od deszczu, śniegu czy wiatru.