Głównej zawartości

Aktualności

13 sierpnia 2017 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 10 par małżeńskich z terenu Gminy Dydnia (pozostali Jubilaci z różnych względów nie mogli przybyć).

Dnia 8 sierpnia br. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na  „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, gm. Dydnia w km 216+420-217+240” (820 m).

Dożynki

Sponsor: Gaz System