Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2016r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dydnia w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzemiennej,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzywem,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2016r.”,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.

7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2smodern

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195). Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

0
0
0
s2smodern

Dnia 06.03.2016 roku w ramach  programu  „Walka z narkomanią poprzez organizowanie zajęć   sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Dydnia” odbędą się gminne zawody sportowe-Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Dydnia.

0
0
0
s2smodern

W dniu 21 lutego w ramach programu „Walka z narkomanią poprzez organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Dydnia” – zorganizowano zawody sportowe  piłki halowej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.

0
0
0
s2smodern