Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

 „Chociaż lubię Jasną Górę i Piekary lubię też,
To Kalwarię kocham szczerze, taka prawda jest!”

            Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

W wyniku braku zgody Gminy Dydnia na planowaną lokalizację  budowy suchego polderu pn.: „Jabłonica Ruska” na terenie Gminy Dydnia, ujętego w zakresie „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka”, realizowanego w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły, dnia 6 sierpnia (tj. czwartek) br. w Urzędzie Gminy w Dydni doszło do długo oczekiwanego spotkania dotyczącego dalszych działań w sprawie wymienionego polderu, prowadzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, pod egidą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

ZAPROSZENIE

BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W BRZOZOWIE ma przyjemność zaprosić na szkolenie z zakresu:

- Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz

- Premie dla Młodych Rolników.