Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Narodowe Czytanie to inicjatywa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej B. Komorowskiego, mająca propagować kulturę narodową i zachęcić Polaków do częstszego sięgania po książki. Przedsięwzięcie publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Każdy jubileusz to okazja do wspomnień, w których staramy się ocalić od zapomnienia cząstkę historii, ale przede wszystkim ludzi tworzących tę historię. Przez 10 lat istnienia kwartalnika Nasza Gmina Dydnia – pierwszy numer ukazał się w grudniu 2004 r. na łamach gazety przedstawialiśmy historię naszej gminy i jej mieszkańców. I każdy z nas jest cząstką tej historii.

Wójt Gminy Dydnia informuje, że w związku z długotrwałą suszą, która wystąpiła na terenie gminy Dydnia od dnia 27 lipca br. zgodnie z zarządzeniem  Nr 59/2015 Wojewody podkarpackiego z dnia
20 marca 2015 roku uaktywnił prace Gminnej Komisji ds. szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych.