Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Wójt Gminy Dydnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku zapraszają na GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE, które odbędą się w dniu 19 lipca 2015r. na stadionie  sportowym w Niebocku.

Wójt Gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Szkoły” zapraszają na konferencję naukową pn. „Soli Deo - Dziedzictwo Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która odbędzie się 12 lipca 2015 r. w Zespole Szkół w Dydni.

W niedzielę 28 czerwca 2015 r.,  w  nowo budowanej świątyni parafialnej w Jabłonce,  Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski położył i poświęcił Kamień Węgielny.