Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2017 rok.

Narodowe Czytanie już powoli zaczyna stawać się tradycją. W ubiegłym roku cała Polska czytała Prusa, natomiast rok 2016 - to rok Henryka Sienkiewicza. I to właśnie jego dzieło "Quo vadis" stało się lekturą tegorocznego  Narodowego Czytania, wybranego w drodze głosowania przez Polaków.

Wójt Gminy Raciechowice Marek Gabzdyl przekazał na ręce Wójta Gminy Dydnia pamiątkowe zdjęcie z pozdrowieniami dla Mieszkańców Gminy Dydnia od Rafała Majki brązowego medalisty Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Gmina Raciechowice – której mieszkańcem jest Rafał Majka - jest gminą partnerską Gminy Dydnia. W ramach tej współpracy gminy zobowiązują się podejmować działania służące wspieraniu wymiany doświadczeń w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz historii i tradycji społeczności lokalnych a także współpracować w kwestiach związanych z przygotowaniem i promowaniem wzajemnych wizyt dzieci i młodzieży.