Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w miesiącu marcu 2018 roku wydawana będzie żywność według poniższego harmonogramu:
19 marzec 2018            Dydnia
20 marzec 2018            Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
21 marzec 2018            Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
22 marzec 2018            Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas    w godz. od 12- 15.

15 marca 2018 roku mija termin płatności I raty podatków lokalnych za 2018 rok.
Wpłat można dokonywać u sołtysów wsi, za pośrednictwem Poczty Polskiej, przelewem lub w kasie banku.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat za wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dydni.
Przy wpłatach za pośrednictwem Poczty Polskiej, w kasie Banku lub przelewem proszę o zwrócenie uwagi na saldo konta podane na str. 2 nakazu płatniczego i odpowiednie skorygowanie kwoty wpłaty w zależności czy na koncie występuje nadpłata czy zaległość. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 2 lub pod nr tel. 13 43 08 126.

Infrastruktura szkolna
We wrześniu 2017 r. w miejscowości Dydnia odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dydni. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o dofinansowanie otrzymane przez Gminę Dydnia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania powstały boiska o nawierzchni poliuretanowej, które oddano do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej.
Gmina Dydnia w 2017 roku zrealizowała I etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku. Prace rozpoczęte zostały we wrześniu 2017 roku. W ramach zadania wyrównano i uzbrojono teren oraz wykonano betonową podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną, ponadto wykonano ogrodzenie przyszłego kompleksu boisk. Zakończenie prac przy przedmiotowej inwestycji planowane jest na 2018 rok.
W Zespole Szkół w Końskiem doposażono plac zabaw, wycyklinowano i pomalowano klasy oraz zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania. W 2017 roku urządzono zaplecze kuchenne w budynku Szkoły w Obarzymie, przeprowadzono prace remontowe w budynku Samorządowego Przedszkola w Dydni oraz remont pomieszczeń na gabinet higieny szkolnej w Szkole Podstawowej w Dydni.

życzenia 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Dydnia
wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie
i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.
Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju,
optymizmu, pogody ducha, radości,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanej funkcji
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

                   Piotr Szul

Wójt Gminy Dydnia

   Jerzy F. Adamski