Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W dniu 23.03.2018 r. w Zespole Szkół w Dydni odbył się XII gminny finał konkursu na najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną . Jego organizatorami byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni.
Uczestników konkursu wraz z opiekunami przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni – Iwona Pocałuń. Następnie Wójt Gminy Dydnia – Jerzy Ferdynand Adamski podziękował za udział w konkursie i złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym w świetlicy Szkoły Podstawowej w Dydni. Natomiast w niezwykły czas Świąt Wielkanocnych wprowadziła uczestników konkursu Agnieszka Adamska z Muzeum Regionalnego im.  Adama Fastnachta w Brzozowie, która opowiedziała o tradycjach i obyczajach świątecznych. 

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018r. tj. środa o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Zarządzenie  Nr 597/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy  Dydnia w zakresie rozwoju sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1600) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia