Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Działalność charytatywna i społeczna to pragnienie stawania się kimś, wygrywania swojego życia, ciągłe wzrastanie poprzez konkretne działanie dla dobra innych.
Uświadamiając sobie tę prawdę, uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ w NIEBOCKU działający w Szkolnym Kole Caritas włączyli się do realizacji projektu "STUDNIA DLA AFRYKI" poprzez zbiórkę makulatury, zachęcając do współpracy całą gminę.

loga

Gmina Dydnia informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,  projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Oś priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.