Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W dniu 18 maja 2017 r. odbyły się w Przedszkolu w Niebocku wyjątkowe zajęcia pod nazwą „Niebieski dzień”.
Taki dzień zorganizowany został na znak solidarności i wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
Nasze Przedszkole w ten sposób chciało wyjść naprzeciw potrzebom, jakie wynikają z faktu, że do przedszkola uczęszcza dziecko autystyczne.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informuje o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 18.30 w Wiejskim Domu Kultury w Dydni

Minął miesiąc, kiedy w gmachu głównym Telewizji Polskiej w Warszawie (ul. Woronicza) odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu ,,Wójt Roku 2016”.
W dziesiątce finalistów, spośród 1600 gmin wiejskich w Polsce, znalazła się Gmina Dydnia. Prezentowany film emitowany był w programie 1 TVP w dniach 24 kwietnia i 8 maja. Warto zobaczyć i przeżyć to jeszcze raz.