Głównej zawartości

pożar


W związku z pożarem, który 19 lipca dotknął rodzinę z Dydni, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Oddział w Dydni,  podjął się organizacji publicznej zbiórki pieniędzy na pomoc państwu Małgorzacie i Stanisławowi Sąsiadek. W tym celu utworzone zostało specjalne konto bankowe o numerze: 88 1600 1332 1847 4932 3000 0002, na które mogą Państwo przekazywać pomoc finansową, z dopiskiem „pomoc dla pogorzelca z Dydni”.  W obliczu tak ogromnych strat liczy się każda złotówka, dlatego w imieniu poszkodowanych bardzo prosimy o wsparcie. 

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 25 lipca 2019r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2smodern

turniej

W niedzielę 21 lipca 2019 roku w Krzywem odbyła się impreza pn. „Ocalić od zapomnienia dziedzictwo wsi galicyjskiej”, której towarzyszył Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy. Wydarzenie zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Radą Sołecką Wsi Krzywe, Kołem Gospodyń Wiejskich. Imprezę dofinansowano z budżetu Powiatu Brzozowskiego oraz budżetu Gminy Dydnia. 

0
0
0
s2smodern

ćwiczenia

W dniu 18 lipca 2019 roku na terenie kompleksu leśnego Jabłonica Ruska - Ulucz zostały przeprowadzone ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzozowskiego pn. „LAS Jabłonica Ruska”. Ćwiczeniami kierował Zastępca Dowódcy JRG KP PSP w Brzozowie mł. bryg. Jacek Kędra. 

0
0
0
s2smodern