Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Zawiadamiam, że w dniu  22 lutego 2017r. tj. środa o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Parafianka z Niebocka siostra Rozalia przebywa na Misjach w Kamerunie. Tam na afrykańskiej ziemi pracuje z biednymi i opuszczonymi dziećmi oraz młodzieżą. Zajmuje się dziećmi w Oratorium pw. św. Michała Archanioła. W większości są to sieroty, którym po lekcjach 3 razy w tygodniu zapewniany jest posiłek, nauka, zabawa oraz modlitwa. Opiekuje się też grupą młodzieży im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza, również w większości są to sieroty, którym pomaga, szczególnie w szkolnictwie. Spotkania z nimi odbywają się w soboty. W tym dniu razem z animatorami uczą ich pracy fizycznej m. in. wyrabiania oleju, nauki szycia ręcznego, pracy intelektualnej poprzez słuchanie wykładów z dziedziny moralnej oraz rozwoju duchowego według duchowości ich założyciela i modlitwy. Siostra Rozalia prowadzi również katechezy w szkole podstawowej i przedszkolu oraz przygotowuje dzieci i młodzież z tej parafii do sakramentu chrztu, prowadzi grupę powołaniową „COP MONDE”.

Dnia 6 lutego 2017 r.  w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku odbył się Konkurs ,, Młody Wirtuoz” dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Szkołę Muzyczną  I stopnia w Dydni reprezentowała Paulina Zubel –  uczennica klasy III  cyklu 6 letniego z klasy fortepianu Pani  Moniki Śliwki . W tym roku w konkursie wzięła rekordowa liczba uczestników – prawie 150  pianistów z różnych krajów m. in. Rosji, Ukrainy, Litwy, Polski .

„Serce  jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje ani nie  kupuje,
ale które się ofiarowuje” (Gustaw Flaubert)

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku. Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Obchodzone 21 stycznia Święto Babci i dzień później Święto Dziadka  to symboliczna uroczystość w kalendarzu Szkoły Podstawowej w Witryłowie. Tak naprawdę każdego dnia w roku, dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci.