Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Na wniosek Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 2017 r. Rada Gminy Dydnia na sesji  w dniu 11 lipca 2017 r. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) Uchwałą Nr XXXIII/239/2017 nadała Danucie Przystasz, urodzonej w Niewistce, Damie Orderu Virtuti Militari, współtwórczyni i aktywnej działaczce Rodziny Katyńskiej w Warszawie, majorowi Wojska Polskiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.

Decyzją Ministra Rodziny i Wojewody Podkarpackiego przyznano Gminie Dydnia środki finansowe w wysokości 478.040 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy.

Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego w terminie od 10 lipca 2017r do 31 lipca 2017r. prowadzi nabór wniosków na refundację kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.