Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Wybudowano 471 m.b. chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości  Dydnia – Górna (od przystanku do Ośrodka Zdrowia w Dydni). 

recital

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni serdecznie zaprasza na RECITAL SAKSOFONOWY w wykonaniu wybitnego  muzyka młodego pokolenia Rafała Rachwała, który odbędzie się 27 marca 2017 r o godz. 18:10 w sali koncertowej SM I st. w Dydni. 

Wniosek Gminy Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji wsi Krzywe i Wydrna znalazł się na 9 miejscu (zdobył 70 punktów) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.