Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Gminne ćwiczenia obronne

W dniu 30 maja 2018 r. w godz. 7:00-16:00 w Gminie Dydnia odbyło się gminne ćwiczenie obronne p.k. „Dydnia – 2018”.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur działania oraz zgranie elementów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wykonywania zadań w sytuacji kryzysu, zagrożeń ludzi i środowiska oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego gminy oraz współdziałanie specjalistycznych sił ratowniczych.

Dzień dziecka