Głównej zawartości

loga

Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

0
0
0
s2smodern

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje , że w dniach od 11 do 14 lutego 2019 roku wydawana będzie żywność   w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  w/g  poniższego harmonogramu.
11 luty  2019 - Dydnia
12 luty  2019 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
13 luty  2019 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
14 luty  2019 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna
Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas  w godz. od 12 – 15

0
0
0
s2smodern

Mimo, iż styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa  dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków.
Dnia 27 stycznia 2019 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Grabówce, uczniowie, rodzice i nauczyciele, zebrała się w budynku Domu Ludowego, aby ugościć babcie i dziadków z okazji ich święta.

0
0
0
s2smodern