Głównej zawartości

projekt

0
0
0
s2smodern

wybory sołtysa

W miniony weekend odbyły się kolejne zebrania wiejskie dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dydnia.
6 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory w miejscowości Wydrna, gdzie Sołtysem został Pan Tomasz Krowiak, w niedzielę 7 kwietnia br.  Sołtysów wybrali mieszkańcy Dydni i Niewistki.

0
0
0
s2smodern

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  05.04. 2019 r


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2019 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

0
0
0
s2smodern

konferencja

Z inicjatywy Wójta Gminy Dydnia, Pani Alicji Pocałuń w miniony piątek (05.04.br) w Urzędzie Gminy w Dydni odbyła się konferencja „Przedsiębiorcza Ziemia Dydyńska”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy oraz szerokie grono prelegentów min. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Mieleckiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Podkarpackiej Izby Gospodarczej, Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

0
0
0
s2smodern