Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W dniu 21 lipca gościł w Gminie Dydnia wiceminister sprawiedliwości - Patryk Jaki, któremu towarzyszył  poseł Piotr Uruski

Zawiadamiam, że w dniu  31 lipca 2017r. tj. poniedziałek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

16 lipca w Jabłonce odbyła się promocja folderu „Jabłonka wieś z historią w tle” wydanego dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz współpracy z Gminą Dydnia. Działająca w Jabłonce Grupa Nieformalna „Aktywna Jabłonka” złożyła wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na wydanie folderu prezentującego walory społeczne, kulturowe i przyrodnicze wsi Jabłonka.

W dniu 20 lipca Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski otrzymał od Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart promesę na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Jabłonka – Niebocko. Wysokość dotacji wynosić będzie 250.000 zł. Finansowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.