Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Kalinka

W niedzielę, 16 września 2018r. 15 par małżeńskich z terenu Gminy Dydnia obchodziło Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego  (5 par nie wzięło udziału w uroczystości).

W dniu 7.09.2018r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.
Organizatorami tegorocznej 5-tej edycji Narodowego Czytania w Gminie Dydnia byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz Zespół Szkół w Dydni.

6 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Zagórz została podpisana umowa z wykonawcą części I - III tj. z firmą FlexiPower Group sp. z o.o. Sp.K., dotycząca realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Prezes firmy FlexiPower oraz przedstawiciele  Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak, Skarbnik Anna Łuc i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski oraz Inspektor Tomasz Wójcik.