Głównej zawartości

wiosna

Przejeżdżając przez Gminę Dydnia można dostrzec piękne połacie żółci, które rozciągają się po polach. Nie sposób nie przyznać, że kwitnące pola rzepaku widziane z lotu ptaka robią niezwykłe wrażenie. Poniżej kilka ujęć rzepaku kwitnącego w naszej Gminie.

0
0
0
s2smodern

osa

Znamy wyniki tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.
W ramach programu w całej Polsce zostanie dofinansowanych 1420 obiektów. Wszystkie wnioski, które spełniły kryteria i wymogi formalno-prawne zostały zaopiniowane pozytywnie.

0
0
0
s2smodern

Wójt Gminy Dydnia informuje, że 26 maja 2019 roku, tj. w  dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Dydnia rozpoczynają pracę o godz. 6.00 rano.
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałuń

0
0
0
s2smodern

śmiecie


Szanowni Mieszkańcy,
W związku z podjętą Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1czerwca 2019 r. w Gminie Dydnia obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i  odbierane w sposób selektywny. 

0
0
0
s2smodern