Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. STANISŁAWY ZAJDEL

Wieloletniej nauczycielki Zespołu Szkół w Niebocku

Żegnamy nie tylko wspaniałego człowieka, ale przede wszystkim oddaną swojej pracy  z dziećmi nauczycielkę, która swoim entuzjazmem, radością i humorem
czyniła świat piękniejszym.

Praca pedagoga była pasją Jej życia, a doświadczenie i mądrość wzorem
i darem dla pokoleń nauczycieli i uczniów.

Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w bólu składając najszczersze wyrazy współczucia.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku

  Bożena Chorążak z pracownikami

        Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski z pracownikami

 

Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

  • Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br.
  • Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych woj. podkarpackiego będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
  • Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godz. 9:00-13:00 – dyżury w urzędach skarbowych woj. podkarpackiego.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"
Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia