Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

16 lipca w Jabłonce odbyła się promocja folderu „Jabłonka wieś z historią w tle” wydanego dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz współpracy z Gminą Dydnia. Działająca w Jabłonce Grupa Nieformalna „Aktywna Jabłonka” złożyła wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na wydanie folderu prezentującego walory społeczne, kulturowe i przyrodnicze wsi Jabłonka.

W dniu 20 lipca Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski otrzymał od Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart promesę na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Jabłonka – Niebocko. Wysokość dotacji wynosić będzie 250.000 zł. Finansowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Na wniosek Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 2017 r. Rada Gminy Dydnia na sesji  w dniu 11 lipca 2017 r. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) Uchwałą Nr XXXIII/239/2017 nadała Danucie Przystasz, urodzonej w Niewistce, Damie Orderu Virtuti Militari, współtwórczyni i aktywnej działaczce Rodziny Katyńskiej w Warszawie, majorowi Wojska Polskiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.