Głównej zawartości

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 stycznia 2021r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

krus

20 grudnia 1990 roku, czyli trzydzieści lat temu powołano do życia Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Struktura Kasy jest tak skonstruowana, żeby rolnik z każdej części naszego kraju miał blisko do właściwej dla siebie placówki. Naszymi beneficjentami jest 1 203 730 osób ubezpieczonych oraz 1 088 146 świadczeniobiorców.

0
0
0
s2sdefault

nekrolog

Radnemu Gminy Dydnia
Panu Andrzejowi Pajęckiemu

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci mamy

W tej niezwykle bolesnej chwili łączymy się z Panem w naszych myślach i modlitwach
W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Rady Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

0
0
0
s2sdefault

informacja

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Krzemienna i Krzywe, jednostka ewidencyjna Dydnia, które odbędzie się w dniach roboczych od 08.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach od 830 do 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad).

0
0
0
s2sdefault