Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Zakończone zostały prace związane z dokończeniem remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie, prace remontowe prowadzone były sukcesywnie od kilku lat, w chwili obecnej wykonano elewację wraz z dociepleniem zewnętrznym budynku. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska sportowego za domem ludowym od strony cieku wodnego.

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej w Niewistce mogą już się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pod nową wiatą przystankową zamontowaną przy drodze wojewódzkiej, która ochroni podróżujących od deszczu, śniegu czy wiatru.