Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem. Koszt 178067,08 zł. dofinansowanie 127000,0zł z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie Gminy Dydnia.

W Niewistce i Obarzymie w dniu 12 października br. oddano do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogowego, zaś w Krzemiennej wykonano prace przy rozbudowie zalicznikowej instalacji elektrycznej Remizy OSP w Krzemiennej o lampy oświetlenia zewnętrznego.

Trwają prace projektowe przy opracowywaniu  dokumentacji technicznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Lekarzem Rodzinnym w Krzemiennej
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego głównego budynku o 1320,0m2. 

Zawarte zostało porozumienie o zakończeniu korzystania z dróg gminnych przez STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej będącego wykonawcą gazociągu Strachocina – Hermanowice. W ramach niniejszego porozumienia STALPROFIL S.A zakończył korzystanie z dróg gminnych i zobowiązał się do przywrócenia dróg o nawierzchni żwirowej do stanu sprzed rozpoczęcia korzystania. Obecnie została naprawiona droga Końskie – Las, pozostałe drogi są w naprawie.